ŠEDESÁT LET V LIBNI

Letošní sezóna, která byla při svém slavnostním zahájení věnována 60. výročí působení stálého souboru
v Libni, se nese ve znamení nových tváří, ve smyslu hesla - Divadlo se dělá dobře, špatně a v… Žijící zakladatelé i dlouholetí členové zmizeli kdesi v prachu klopýtavé cesty. Nač vzpomínat, nač se něčemu přiučit… Co s tradicemi, co s Thálií v 21. století? MY JDEME VPŘED! Je po představení. Procházím zšeřelými chodbami nově opraveného divadla, barevný nábytek z IKEY nahradil inventář odplavený Vltavou, jen zrestaurované štuky hlediště připomínají lesk starých zašlých časů… Z propadla se line, ozvláštněna stále přítomným pachem povodňové hniloby, vůně starých šminek, marně vymývaná SAVEM a lacinými moderními ASTRIDY. To staré se dere, připomíná… Docházím do foyeru, ze zdí na mne promlouvají dávní členové tohoto souboru… Nebojte se, vzpomínáme… i na vás, kteří jste zakládali zdejší divadlo ve věku, kdy my už posíláme do penze, a děkujeme vám, že jste nám umožnili teď tady být a hrát… Děkujeme
i tobě, milá Thálie, že nás neopouštíš ve chvílích dobrých i zlých. Odpusť nám náš nevděk, však brzy přilezeme ke křížku, protože i my se budeme chtít stát součástí tradic… Zdravíme tě, LIBEŇSKÉ DIVADLO, zdravíme tě (STARÁ) PALMOVKO!

© Katerina Machackova, 2007 - design: pv.com